Ring alltid 112 vid akut fara!

Om HavHem

Trygghet i en individuellt anpassad vardag

HavHem arbetar främst med skyddat boende och tar emot individer som av någon anledning måste hålla sig undan personer eller organisationer som har för avsikt att skada eller hotar dem till livet.

Vi har specialistkompetens inom NPF, samsjuklighet och återfallsprevention. HavHem erbjuder en trygg och säker miljö med ett individuellt utformat stöd.
Hos oss ges förutsättningar att kunna starta om på nytt under de nya omständigheterna i livet som råder.

Havhem skyddsboende ikon för trygg och säkerhet

Säkerhet/skydd

Säkerheten oerhört viktigt för oss på HavHem Skyddat boende. Det präglar vårt arbete i allt vi gör. Från säkra transporter med utbildad personal, till att snabbt hjälpa till att ansöka om sekretessmarkering. Vi stöttar och hjälper personer i behov av skydd att implementera ett yttre och inre säkerhetstänk i vardagen.
Havhem skyddat boende ikon för individuellt stöd

Individuellt Stöd

Det stöd vi på Havhem Skyddat boende erbjuder våra klienter är alltid anpassat efter varje individs behov. Vårt jobb är att lyssna, motivera och stödja de som av föranledd anledning flyr en hotad eller våldsutsatt situation.
Havhem skyddat boende ikon för aktiv livsstil

Aktivering

HavHem skyddat boende ser till att klienten får en aktiv fritid och en meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. Vi motiverar individen att utforska aktiviteter som har en positiv inverkan på klientens sociala tillvaro.

Kontakta oss

Havhem, Skyddat Boende AB

Telefon: 

+46 72 333 75 76

+46 72 330 74 76

Jourtelefon: 

+46 72 333 75 76


Kontakta oss

Har du inte fått svar på dina frågor här på sidan så tveka inte att kontakta oss genom att antingen fylla i formuläret nedan eller genom att ringa eller maila oss.

Våra samarbetspartners