Skyddat Boende med HavHem

Från stormigt hav till trygg och säker hamn!

Kom ihåg att alltid ringa 112 i första hand om du är utsatt för akut fara.

Om HavHem

Trygghet i en individuellt anpassad vardag

HavHem arbetar främst med skyddat boende och tar emot individer som av någon anledning måste hålla sig undan personer eller organisationer som har för avsikt att skada eller hotar dem till livet. Vi erbjuder en trygg och säker miljö med ett individuellt utformat stöd. Hos oss ges förutsättningar att kunna starta om på nytt under de nya omständigheterna i livet som råder.
Havhem skyddsboende ikon för trygg och säkerhet

Säkerhet/skydd

Säkerheten oerhört viktigt för oss på HavHem Skyddat boende. Det präglar vårt arbete i allt vi gör. Från säkra transporter med utbildad personal, till att snabbt hjälpa till att ansöka om sekretessmarkering. Vi stöttar och hjälper personer i behov av skydd att implementera ett yttre och inre säkerhetstänk i vardagen.

Havhem skyddat boende ikon för individuellt stöd

Individuellt Stöd

Det stöd vi på Havhem Skyddat boende erbjuder våra klienter är alltid anpassat efter varje individs behov. Vårt jobb är att lyssna, motivera och stödja de som av föranledd anledning flyr en hotad eller våldsutsatt situation.

Havhem skyddat boende ikon för aktiv livsstil

Aktivering

HavHem skyddat boende ser till att klienten får en aktiv fritid och en meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. Vi motiverar individen att utforska aktiviteter som har en positiv inverkan på klientens sociala tillvaro.

Tryggheten med HavHem

Med individen som utgångspunkt formar vi en ny vardag

Arbetssätt På HavHem arbetar vi med att hjälpa och underlätta för människor som är i behov av skyddat boende. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst och polis och utefter de behov som finns i det enskilda ärendet. Vårt jobb är upprätthålla säkerheten samt lyssna, motivera och stödja de individer som av föranledd anledning flyr en hotad eller våldsutsatt situation. Vi använder oss uteslutande av evidensbaserade metoder och arbetssätt som FREDA riskbedömning, MI-samtal, kuriativa samtal samt stöd i återfallsprevention enligt A-CRA/CRA.

Upptagningsområde Vi har vårt säte vid halländska västkusten. Vi tar emot placeringar ifrån hela landet och ombesörjer trygga och säkra hämtningar från malmö i söder till en medial norr om Jönköping. Personalen som hämtar är utbildad inom säker transport och har lång erfarenhet inom området.

Kontaktperson Som klient får man en kontaktperson som har i uppdrag att hålla regelbundna motiverande, uppbyggande samtal (MI) . Detta ligger till grund för stöd till personens självständighet och i att hitta resurser för att skapa en trygg och stabil tillvaro i sin nya "skyddade" vardag.

Samarbeten Vi arbetar i team kring klienten och det är vårt nära samarbete med myndigheter och entrepenörer som gör det möjligt att kunna erbjuda individanpassade lösningar framtagna att passa varje individs unika behov. Vi har etablerad kontakt med bl.a KRAMI Falkenberg gällande sysselsättning som praktik, arbete och studier. Ser vi att det skulle behövas en längre terapeutisk behandling, bistår vi med våra kontakter inom området som exempelvis psykolog eller terapeut.

Kontakta oss

Havhem, Skyddat Boende AB

Telefon: 

+46 72 333 75 76

+46 72 330 74 76

Jourtelefon: 

+46 72 333 75 76


Kontakta oss

Har du inte fått svar på dina frågor här på sidan så tveka inte att kontakta oss genom att antingen fylla i formuläret nedan eller genom att ringa eller maila oss.