Individuellt stöd

Individuellt Stöd

Det stöd vi erbjuder våra klienter är alltid anpassat efter klientens behov.

Vad som ska ingå vid en placering bestäms tillsammans med klienten samt handläggare från socialtjänsten.

Det är alltid anpassat efter klientens behov för att skapa en trygghet och ett förtroende för att vidare skapa förutsättnigar för att individen ska lyckas med sin nya "skyddade" vardag.

Vårt jobb är att lyssna, motivera, guida och stödja de individer som av föranledd anledning flyr en hotad eller våldsutsatt situation.

HavHem har spetskompetens inom Neuropsykiatri, kriminalitet och stöd i återfallsprevention. Vi arbetar transdiagnostiskt och med tydligörande pedagogik då samsjukligheten i dessa fall ofta är hög. Ett tryggt stöd för den skyddssökande att känna sig självständig i sin nya omvälvande tillvaro.

Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete. Vi är angelägna om att snabbt erbjuda rätt stöd för att familjen ska kunna ta sig igenom den svåra situation de har hamnat i.

HavHem har goda kontakter och samarbete inom barnomsorg, sjukvård samt med terapeuter och psykologer.