Skyddat Boende

Vad innebär det?

Skyddat boende med Havhem

Säkerheten oerhört viktigt för oss. Det präglar vårt arbete i allt vi gör.

HavHem ombesörjer trygga och säkra hämtningar hela landet. Personalen som hämtar är utbildad i säker transport och har lång erfarenhet inom området.

En förutsättning för att kunna garantera klientens säkerhet samt upprätthålla ett bra och säkert skydd, är att individen är samarbetsvillig. Av samma anledning tar vi inte emot personer som befinner sig i ett aktivt substansbruk och i samförstånd med klienten utför vi därför under vistelsen stickprov av droganalyser och alkoholmätning för att skapa bästa möjliga förutsättning för att eventuella risker minimeras. Kontinuerlig riskanalys görs löpande och anpassas efter situationen.

Klientens kontakt med omvärlden sker först och främst via en tilldelad kontaktperson.

Vid ankomst till oss informeras individen om boenderegler och vad som gäller för att vidhålla sin säkerhet och fullgott skydd.

Vi går tillsammans igenom vad man bör tänka på gällande platstjänster på telefon, sociala medier, google-konto samt kontakt med omvärlden och anhöriga.

Vi arbetar aktivt med att implementera ett inre- och yttre skydds-tänk hos våra klienter.

Vi tar emot kortare samt längre placeringar och har jour-beredskap dygnet runt. Vi kan ta emot akuta fall i mån av plats.


Kontakta oss gärna för mer information.