Vanliga Frågor

Frågor och svar

I processen med att hitta ett skyddsboende dyker många frågor upp. Några av dem kan vi på Havhem Skyddat Boende svara på här.

Får du inte svar på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss via någon av våra kontaktvägar.

Nej. Skyddsplaceringar beviljas och utreds i första hand via socialtjänsten, på socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om hur processen går till. Socialstyrelsen.

Många som utsätts för våld och hot är i behov av stöd, både akut och på längre sikt, exempelvis när det gäller boende. De flesta kommuner erbjuder någon form av skyddat boende främst för kvinnor. I vissa fall driver kommunen ett eget skyddat boende, i andra fall drivs det av ideella föreningar, ofta kvinnojourer, eller privata aktörer. Insatsen skyddat boende ska primärt skydda mot hot och våld, men oftast kombineras den med annat stöd för att hjälpa och stärka individen. Syftet med skyddat boende kan vara att tillfälligt ge skydd i en akut, ibland livshotande situation. Men skyddat boende kan också vara en del av en mer långsiktig insats med stöd- och behandlingsinsatser.
För mer information läs Socialstyrelsens Vägledning om Skyddat Boende

Hot pch våld i nära relation innefattar oftast ens partner men kan också vara en pappa, mamma ett syskon eller släkting. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det kan innefatta många brottsrubriceringar som exempelvis psykisk och fysisk misshandel, olaga hot, våldtäkt, andra sexuella övergrepp samt försummelse. Det förekommer oavsett klass, könstillhörighet, etnicitet, kulturell/religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor men det förekommer även omvänt. Är du osäker om du befinner dig i ovanstående situation kan du kontakta ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Kom ihåg att alltid ringa 112 om du eller någon annan är i akut fara!

Upprepade brottsliga kränkningar och handlingar, exempelvis hot och våld och som begås av mer ytligt bekanta eller obekanta personer.

Säkerhetsklass II innbär att vi kan erbjuda skydd till individer som enligt riskanalys kan bo i lägenheter utrustade med larm, säkerhetsdörr samt digitalt dörröga, dvs. att du som person inte har ett behov av ett kollektivboende och personal dygnet runt.